0312 312 12 21
info@yaslibakimiturizmi.com

Üçüncü Uluslar Arası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi  01 - 02 Ekim 2015 ANKARA Sheraton Hotel

Resim Yarışması

Yaşlılar ve Yaşlılık İçin Teknoloji Konulu Ödüllü Resim Yarışması Katılım Koşulları

 

1.                   Yarışmanın adı “Yaşlılar ve Yaşlılık İçin Teknoloji” ‘dir.

2.                   Bu yarışma Üçüncü Uluslar arası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresinin aktivitesi olarak düzenlenmektedir.

3.                   Yarışmada teknolojinin yaşlıların yaşamına nasıl yarar sağlayacağı, yaşlının hayatını nasıl kolaylaştırdığı, yaşlının hangi isteklerini yerine getirmesini kolaylaştırdığı, yaşlının teknoloji ile ilişkisi gibi hususlarda resimler yapılabilir. Arzu eden yarışmacılar düşündükleri konuyu komitemize mail yoluyla danışabilirler.

4.                   Yarışmaya 07 – 15 yaşlar ve arasındaki yaşlardaki tüm çocuklar ve 60 yaş üzerindeki tüm bireyler katılabilirler.

5.                   Yarışmacılar resimlerine isim koymalıdırlar ve resimlerinde ne anlatıldığını ifade eden kısa bir not oluşturmalıdırlar. Resimde en anlatıldığını ifade edecek notu hazırlamayan yarışma sahiplerinin resimleri yarışma dışı kalacaktır. 

6.                   Yarışmaya katılacak resimlerde resim türü ve tekniği serbesttir.

7.                   Herhangi bir yerden alınmış veya kopyalanmış resimler yarışma dışında sayılır.

8.                   Yarışmacılar diledikleri boyutlarda, diledikleri materyaller üzerine resim yapabilirler.

9.                   Her yarışmacı en fazla beş resim ile yarışmaya katılabilir.

10.             Yarışmaya katılan resimlerin tüm kullanım hakları Medikal Turizm Derneğine ait olacaktır, yarışmacı tarafından bu resimler kullanılamaz ve bu resimlerin Medikal Turizm Derneği tarafından kullanımıyla ilgili yarışmacı tarafından bir hak veya telif ücreti talep edemez

11.             Yarışmacı yarışmaya gönderdiği resim/resimlerin tüm haklarını yarışmayı düzenleyen tarafa verdiğini kabul ettiğini bu belgeyi imzalayarak muvafakat etmiştir.

12.             Elektronik başvuru, muvafakat belgesi ve resmin ulaştırılmasından sonra eksiklik var ise yarışmacıdan tamamlaması istenir, eksiklik yok ise yarışmacıya yarışmaya hak kazanıldığına dair bir numara verilir.

13.             Yarışmaya katılan resimler ödül kazansın veya kazanmasın, yarışmacıya geri gönderilmez.

14.             Daha önce herhangi bir yarışmaya katılan resimler bu yarışmaya katılamaz.

15.             Var olan bir resmin kısmen veya tamamen kopyalanmasıyla elde edilen resimler yarışmaya katılamazlar.

16.     Yarışmaya gönderilen resimlerin tamamı yarışmacı tarafından yapılmış olmalıdır. Başkasına ait resimlerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

17.     Yarışmaya katılmak için son süre 10.09.2015 tarihi saat 17.30 ‘a kadardır. Bu sürreye kadar yarışmacı imzalı katılımcı formu ve yarışmaya katılacak arkası imzalı resmi Medikal Turizm Derneği ‘nin Tunalı Hilmi Cad. Buğday Sok. No.2/8 K.Dere 06700 Ankara adresine teslim edilmiş olması veya gönderilmiş olması gerekmektedir. 

18.     Resimlerin ne anlattığının küçük bir not halinde resimle birlikte gönderilmesi de zorunludur.

19.     Yarışmada resimler değerlendirme komitesince değerlendirilecektir. Ödül almaya layık görülen en iyi 3 resmin ödülleri ise 01.ekim.2015 tarihinde kongremizde düzenleyeceğimiz organizasyonda kendilerine verilecektir.

Yarışmaya katılacak tüm yarışmacılar yukarıdaki koşullara uymayı ve eksiksiz yerine getirmeyi kabul etmiştir. Bu koşullara uymayan yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilmiş sayılırlar.